Kennismigranten

Kennismigranten

Door een uniek samenwerkingsverband van specialisten heeft Opus-Pro hoogopgeleide werknemers in bemiddeling die graag naar Nederland willen komen. De nationaliteit van de migrianten is veelal uit een land van buiten de EU. Dit laatste betekent dat de aankomende werkgever een erkent referent moet zijn. Onze specialisten van onze partners kunnen u helpen bij de aanvraag voor de status ‘erkend referent”. Kennismigranten dienen een inkomen betaald te krijgen volgens vastgestelde grenzen.

Waarom willen kennnismigranten in Nederland werken?

Daar zijn een paar redenen voor aan te wijzen. Alleerst hier het politieke klimaat. Nederland heeft van oudsher het imago van een vooruitstrevend en gastvrij land. Een land dat bovendien bekend staat om een stabiel politiek klimaat. In het verlengde daarvan is dan ook meteen de volgende reden gegeven en dat is het politieke of economische klimaat in het land van herkomst. Denk bijvoorbeeld aan een land als Iran dat buitengewoon hoog opgeleide werknemers heeft, maar waar de politieke situatie niet  bepaald optimaal is te noemen. Ook india een een mooi voorbeeld. Hoog opgeleide werknemers die hun toekomst niet in India zien. 

Om wat voor soort werknemers gaat het? 

In vrijwel alle gevallen gaat het om werknemers waar in Nederland een groot te kort aan is. Daar is ook een hele simpele reden voor, wij nemen alleen aanvragen in behandeling, waarvan wij verwachten deze ook daadwerkelijk in te kunnen vullen. Daarbij gaat het om werknemers die zeer gemotiveerd zijn om elders aan de slag te gaan. Deze gemotiveerdheid blijkt onder andere dat zij in het land van herkomst vaak de hulp hebben ingeroepen van bemiddelingsbureau’s.  Daarbij hebben de kennismigranten vaak een bewuste keuze voor Nederland gemaakt en bijvoorbeeld naast Nederland ook een aantal andere landen bezocht.

vergunningen

Voor de aanvraag van de vergunningen zijn er verschillende mogelijkheden. Om een kennismigrant in dienst te nemen, dient u een zogenaamde erkent referent te zijn. Een andere optie is dat u gebruik maakt van een payroller die als zodanig al is erkend. In ieder geval hebben wij de expertise in huis om u behulpzaam te zijn bij het aanvragen van de benodigde vergunningen. Zeker als u vaker van kennismigranten gebruik wenst te maken, adviseren wij u zich te laten registereen als erkend referent. 

Kosten

Wanneer wij een succesvolle match tot stand hebben gebracht, vragen wij een fee van 15% tot 25% (afhankelijk van de aard van de functie) van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en en andere bonuscomponenten. 

Wij dragen zorg voor het gehele proces, van het searchen tot het aanvragen van de werkvergunning. Dit is inbegrepen bij de fee. Verdere wensen zijn altijd bespreekpaar en deze kosten zullen wij u vooraf helder communiceren, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.