Blog

Uitbuiting werknemer misbruik regelgeving belastingontduiking

Uitbuiting werknemer misbruik regelgeving belastingontduiking

De constructie

Hoe steekt de constructie in elkaar. Allereerst wordt er gezocht naar een land met een laag of geen minimumloon. Die landen moeten dan lid zijn van de EU of EER, Geschikte landen zijn bijvoorbeeld Hongarije, Polen en Roemenië. Vervolgens wordt er in dat land een detacheringsbureau opgericht die de Roemenen gaat detacheren bij de onderneming in Nederland.

Verordening 883/2004

Vervolgens doet de werknemer via het detacheringsbureau een beroep op artikel 12 van de Europese verordening 883/2004. De verordening is op zich een prima verordening. De verordening is een verbetering van de rechtspositie van de werknemer en regelt bijvoorbeeld de rechtspositie van grenswerknemers. Heel kort gezegd bepaalt de verordening onder andere dat je als verdragsstaat werknemer valt onder het recht van het land waar je gaat werken met alle daarbij behorende rechten en plichten. Daar zijn een aantal hele logische uitzonderingen op gemaakt en één van de uitzonderingen is dus artikel 12 van de verordening. De uitzondering maakt het mogelijk dat de werknemer blijft vallen onder het recht van het land van waaruit hij wordt gedetacheerd. Onder het recht van Roemenië dus. Het moet daarbij gaan om korte periodes met een maximaal te verwachten verblijfduur van 2 jaar. Daar is op zich heel wat voor te zeggen. Als werknemers steeds voor korte periodes worden gedetacheerd in het buitenland dan willen deze niet steeds bijvoorbeeld te maken krijgen met pensioenbreuken, een ander sociaal stelsel ,

Hoe werkt het en wat is het gevolg.

In Nederland vullen de werknemers of de uiteindelijke werkgever een zogenaamde a1/ (e101) verklaring in bij de Sociale verzekeringsbank. Daarin wordt een beroep op de vrijstelling gedaan en verklaart dat de werknemers onder het belasting/sociale stelsel van Roemenië vallen. Het gevolg is dan dat er in Nederland geen premies worden afgedragen en dat zij vallen onder het arbeidsrecht van Roemenië. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij ook ten aanzien van rechten omtrent het minimumloon vallen onder het recht van Roemenië. En u raadt het al. In Roemenië is er geen minimumloon. Er wordt alleen loonbelasting afgedragen maar dat is natuurlijk over een brutoloon van € 1 euro per uur een schijntje. Voor de rest krijgen de werknemers allerlei netto toeslagen die onbelast worden verstrekt zodat er uiteindelijk voor de werknemers een aanvaardbaar loon ontstaat. Een loon dat zij in Roemenië niet zouden verdienen.

Win-Win situatie?

Dus waar zeurt de FNV nu over? De werknemers zijn tevreden en de werkgever bespaart zeer aanzienlijk op de loonkosten. Als hij Nederlandse werknemers zou inhuren dan zou hij voor hetzelfde aantal uren ongeveer € 7000,-- per maand kwijt zijn. Nu ongeveer € 2000,--. Vermenigvuldig dat maal 100 en de besparing is enorm. In dit specifieke geval waar de FNV over los gaat, bespaart de werf elke maand een half miljoen euro. Maand in, maand uit.

Uitbuiting

Naar mijn mening is er sprake van een zeer verwerpelijke schijnconstructie die er onder andere toe leidt, dat werven die zich niet aan dit soort constructies wagen qua concurrentie op achterstand worden gezet. Verder doet de bizarre situatie zich voor dat, Nederlandse collega's een veelvoud verdienen, voor het verrichten van hetzelfde werk in hetzelfde bedrijf!

Rechtszaak FNV

De FNV heeft aangekondigd een kort geding te starten. Vermoedelijk zal de vakbond voor meerdere boegen gaan liggen waaronder onrechtmatige daad jegens de vakbond, slecht werkgeverschap en het nieuwste wapen in de strijd “de wet voorkoming schijnconstructies”. Met name de laatste wet zal killing worden voor de werven. In de gegeven situatie lijkt het mij haast onverdedigbaar dat er niet sprake is van een schijnconstructie. Ik wens de vakbond veel succes!

Zoek in onze blogs

Recente Blogs

Archief

Over de schrijver

Brigitte Smit
Brigitte de Groot

Brigitte is al ruim vijftien jaar werkzaam in het detacheringswezen.